Fysiotherapie De Groenvinkhof

Tarieven 2020

Ook in 2020 werk ik zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u niet altijd het volledige tarief vergoed krijgt. Dit is het geval als u een naturapolis heeft en de behandelingen in de basisverzekering vallen. Valt uw behandeling in de aanvullende verzekering dan is de kans groot dat u zelf een gedeelte moet bij betalen. Met een restitutie basisverzekering kiest u voor vrije zorgkeuze en worden de behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Voor een goede aanvullende verzekering voor fysiotherapie kan u kijken op https://www.kngf.nl.
BehandelingTarief
Reguliere behandeling fysiotherapie € 35,00
Behandeling fysiotherapie aan huis € 47,50
Behandeling fysiotherapie incl. inrichtingstoeslag, (bv. verzorgingshuis) € 47,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 47,50
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 62,50
Intake en onderzoek na verwijzing incl inrichtingstoeslag € 62,50
Lange zitting voor complexe aandoeningen € 50,00
Lange zitting voor complexe aandoeningen aan huis € 65,00
Lange zitting voor complexe aandoeningen incl inrichtingstoeslag € 65,00
Niet nagekomen afspraak, of minder dan 24 uur van te voren afgezegd. conform afspraaktarief, komt altijd voor eigen rekening.
Ivm de specifieke diagnoses die gezien worden in de praktijk wordt er niet aan directe toegankelijkheid gedaan. Onderzoek en behandeling kan alleen plaatsvinden als er een juiste verwijzing aanwezig is.
Verband/ hulpmiddelen Eigen kosten