Fysiotherapie De Groenvinkhof

Tarieven 2021

Ook in 2021 werk ik zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u niet altijd het volledige tarief vergoed krijgt. Dit is het geval als u een naturapolis heeft en de behandelingen in de basisverzekering vallen. Valt uw behandeling in de aanvullende verzekering dan is de kans groot dat u zelf een gedeelte moet bij betalen. Met een restitutie basisverzekering kiest u voor vrije zorgkeuze en worden de behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Voor een goede aanvullende verzekering voor fysiotherapie kan u kijken op https://www.kngf.nl.
BehandelingTarief
Reguliere behandeling fysiotherapie € 37,50
Behandeling fysiotherapie aan huis € 52,50
Behandeling fysiotherapie incl. inrichtingstoeslag, (bv. verzorgingshuis) € 52,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 56,25
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 71,25
Intake en onderzoek na verwijzing incl inrichtingstoeslag € 71,25
Lange zitting voor complexe aandoeningen € 52,50
Lange zitting voor complexe aandoeningen aan huis € 67,50
Lange zitting voor complexe aandoeningen incl inrichtingstoeslag € 67,50
Niet nagekomen afspraak, of minder dan 24 uur van te voren afgezegd. conform afspraaktarief, komt altijd voor eigen rekening.
Verband/ hulpmiddelen Eigen kosten